Det Norske Flagget – Historie og Symbolisme

Det norske flagg er et av symbolene som virkelig vekker en følelse av nasjonal stolthet i oss nordmenn. Men hva er egentlig historien bak det flagget vi alle kjenner og hva betyr symbolene som er på flagget? Bli med på en reise gjennom farger og symbolikk og oppdag hemmelighetene bak det norske flagget.

Historisk reise

Selv om Norge har hatt en lang og rik historie, ble ikke dagens norske flagg offisielt før 1821. Først da ble den gule og den blå fargen fra det svenske flagget erstattet av rødt, som den ene hovedfargen, og blått som den andre. Flaggets utseende ble enda mer fastslått da det ble vedtatt i 1899 at korset skulle være todelt og ikke tredelt. Det var dermed ingen tvil om at flagget skulle være et nordisk korsflagg.

Fargenes betydning

De tre fargene i det norske flagget har hver sin betydning. Rødt symboliserer et offer, blått står for lojalitet og den hvite fargen symboliserer renhet og osende snø. Sammen utgjør fargene en perfekt balanse som symboliserer det norske folks styrke, motstandskraft og enhet. Denne kombinasjonen av farger viser oss nettopp hvor viktig fellesskapet og samholdet var og er for nordmenn.

Korsets symbolikk

Det norske flaggets kors er et såkalt skandinavisk kors, også kalt nordisk kors. Det er et kors med korte og like armer som representerer den kristne troen og som har blitt brukt i Skandinavia siden 1000-tallet. Korset er også et symbol på menneskelige verdier som ærlighet, stabilitet, og et samfunn basert på rettferdighet.

Flaggets betydning

Det norske flagg er et av de viktigste kjennetegnene på det norske samfunnet og landet som helhet. Det er et symbol på den norske nasjonens historie, tradisjoner, og verdier. Det norske flagg er ikke bare en formell representasjon av landets nasjonale enhet, det er også en viktig kilde til nasjonal identitet og stolthet. Flagging på nasjonale høytider og viktige arrangementer er en tradisjon som er dypt forankret i det norske folks sinn.

Flaggregler

Det finnes noen enkle regler for hvordan man skal flagge i Norge. Flagg skal heises til toppen av stangen kl. 08.00 og hentes inn igjen ved solnedgang. Hvis man vil flagge på halv stang på grunn av en nasjonal tragedie, skal flaggstangen halveres på midten og flagg skal settes slik at overkanten av flagg er like høyt som flaggstangen. Dette er en måte å vise respekt og sorg for hva som har skjedd.

Flagg er rett og slett et viktig symbol for det norske folks selvbilde og vår nasjonale tilhørighet. Historien bak vårt nasjonale flagg, fargene, korset og ikke minst flaggreglene gir oss en forståelse av hva som er viktig for oss som nasjon og samfunn. Flaggheising kan være en småprisenhet som gir oss alle en følelse av samhold og fellesskap, og det norske flagg vil alltid være vårt stolte nasjonale symbol.